اطلاعات ارسال کالا

ارسال کالا در تهران با پیک بادپا هزینه به عهده مشتری

و در شهرستان با پست پیشتاز هزینه به عهده مشتری